Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 343лв

ГПР: 17.90% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1028.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

343лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1028.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

343лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1028.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 176лв

ГПР: 21.16% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1058.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

176лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1058.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

176лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1058.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 121лв

ГПР: 22.39% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1088.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

121лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1088.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

121лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1088.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 93лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1118.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

93лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1118.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

93лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1118.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 77лв

ГПР: 23.25% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1148.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

77лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1148.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

77лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1148.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 65лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1178.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

65лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1178.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

65лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1178.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 52лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1238.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

52лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1238.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

52лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1238.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 43лв

ГПР: 23.27% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1298.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

43лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1298.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

43лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1298.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 43лв

ГПР: 34.76% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1538.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

38лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1358.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

38лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1358.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 40лв

ГПР: 34.41% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1598.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

35лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1398.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

35лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1398.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 36лв

ГПР: 33.70% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1718.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

31лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1478.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

31лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1478.40лв. Такса ангажимент: 0лв.