Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 223лв

ГПР: 17.90% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 668.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

223лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 668.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

223лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 668.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 115лв

ГПР: 21.16% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 687.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

115лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 687.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

115лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 687.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 79лв

ГПР: 22.39% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 707.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

79лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 707.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

79лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 707.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 61лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 726.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

61лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 726.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

61лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 726.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 50лв

ГПР: 23.25% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 746.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

50лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 746.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

50лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 746.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 43лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 765.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

43лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 765.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

43лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 765.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 34лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 804.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

34лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 804.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

34лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 804.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 28лв

ГПР: 23.27% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 843.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

28лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 843.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 28лв

ГПР: 34.76% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 999.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

25лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 882.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 26лв

ГПР: 34.41% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1038.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

23лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 908.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 23лв

ГПР: 33.70% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1116.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

20лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 960.52лв. Такса ангажимент: 0лв.