Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 164лв

ГПР: 18.95% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 493.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

164лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 493.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

164лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 493.38лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 85лв

ГПР: 21.89% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 507.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

85лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 507.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

85лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 507.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 58лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 522.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

58лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 522.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

58лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 522.09лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 45лв

ГПР: 23.41% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 536.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

45лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 536.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

45лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 536.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 37лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 550.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

37лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 550.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

37лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 550.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 31лв

ГПР: 23.71% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 565.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

31лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 565.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 25лв

ГПР: 23.65% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 593.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

25лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 593.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 21лв

ГПР: 23.48% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 622.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

21лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 622.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 20лв

ГПР: 35.05% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 737.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

18лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 651.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 19лв

ГПР: 34.68% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 766.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

17лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 670.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 17лв

ГПР: 33.93% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 823.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 708.92лв. Такса ангажимент: 0лв.