Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 772лв

ГПР: 19.06% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2316.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

772лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2316.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

772лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2316.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 397лв

ГПР: 21.97% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2383.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

397лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2383.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

397лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2383.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 272лв

ГПР: 23.01% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2451.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

272лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2451.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

272лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2451.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 210лв

ГПР: 23.48% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2518.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

210лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2518.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

210лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2518.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 172лв

ГПР: 23.68% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2586.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

172лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2586.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

172лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2586.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 147лв

ГПР: 23.75% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2653.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

147лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2653.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

147лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2653.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 116лв

ГПР: 23.69% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2788.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

116лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2788.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

116лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2788.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 97лв

ГПР: 23.51% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2923.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

97лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2923.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

97лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2923.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 96лв

ГПР: 35.10% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 3463.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

85лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 3058.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

85лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 3058.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 90лв

ГПР: 34.72% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 3598.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

79лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 3148.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

79лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 3148.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 81лв

ГПР: 33.97% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 3868.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

69лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 3328.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

69лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 3328.32лв. Такса ангажимент: 0лв.