Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 769лв

ГПР: 17.90% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2306.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

769лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2306.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

769лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2306.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 396лв

ГПР: 21.16% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2373.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

396лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2373.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

396лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2373.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 271лв

ГПР: 22.39% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2440.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

271лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2440.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

271лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2440.53лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 209лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2507.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

209лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2507.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

209лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2507.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 172лв

ГПР: 23.25% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2574.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

172лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2574.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

172лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2574.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 147лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2642.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

147лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2642.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

147лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2642.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 116лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2776.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

116лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2776.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

116лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2776.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 97лв

ГПР: 23.27% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2910.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

97лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2910.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

97лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2910.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 96лв

ГПР: 34.76% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 3448.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

85лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 3045.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

85лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 3044.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 90лв

ГПР: 34.41% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 3582.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

78лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 3134.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

78лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 3134.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 80лв

ГПР: 33.70% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 3851.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

69лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 3313.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

69лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 3313.92лв. Такса ангажимент: 0лв.