Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 566лв

ГПР: 18.10% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1698.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

566лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1698.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

566лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1698.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 291лв

ГПР: 21.45% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1747.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

291лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1747.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

291лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1747.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 200лв

ГПР: 22.65% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1797.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

200лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1797.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

200лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1797.39лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 154лв

ГПР: 23.19% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1846.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

154лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1846.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

154лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1846.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 126лв

ГПР: 23.44% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1896.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

126лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1896.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

126лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1896.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 108лв

ГПР: 23.55% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1945.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

108лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1945.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

108лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1945.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 85лв

ГПР: 23.53% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2044.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

85лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2044.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

85лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2044.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 71лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2143.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

71лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2143.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

71лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2143.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 71лв

ГПР: 34.91% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2539.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

62лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2242.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

62лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2242.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 66лв

ГПР: 34.54% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2638.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

58лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2308.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

58лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2308.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 59лв

ГПР: 33.82% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 2836.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

51лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2440.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

51лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2440.32лв. Такса ангажимент: 0лв.