Купи на лизинг

TBI BNP Paribas
3 месеца мес. 542лв

ГПР: 17.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1626.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

542лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1626.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 279лв

ГПР: 20.92% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1673.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

279лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1673.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 191лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1721.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

191лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1721.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 147лв

ГПР: 22.90% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1768.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

147лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1768.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 121лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1815.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

121лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1815.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 104лв

ГПР: 23.35% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1863.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

104лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1863.18лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 82лв

ГПР: 23.40% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1957.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

82лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1957.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 68лв

ГПР: 23.27% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2052.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

68лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2052.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 68лв

ГПР: 34.76% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2431.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

60лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2147.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца мес. 63лв

ГПР: 34.40% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2526.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

55лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2210.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 57лв

ГПР: 33.70% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 2715.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

49лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2337.12лв. Такса ангажимент: 0лв.