Купи на лизинг

TBI BNP Paribas
3 месеца мес. 436лв

ГПР: 16.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1307.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

436лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1307.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца мес. 224лв

ГПР: 20.41% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1345.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

224лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1345.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца мес. 154лв

ГПР: 21.86% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1383.21лв. Такса ангажимент: 0лв.

154лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1383.21лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца мес. 118лв

ГПР: 22.55% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1421.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

118лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1421.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца мес. 97лв

ГПР: 22.91% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1459.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

97лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1459.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца мес. 83лв

ГПР: 23.10% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1497.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

83лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1497.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца мес. 66лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1573.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

66лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1573.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца мес. 55лв

ГПР: 23.11% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1649.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

55лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1649.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца мес. 54лв

ГПР: 34.53% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1954.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

48лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1725.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца мес. 51лв

ГПР: 34.19% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2030.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

44лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1776.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца мес. 45лв

ГПР: 33.52% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 2182.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

39лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1878.24лв. Такса ангажимент: 0лв.