Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 391лв

ГПР: 18.10% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1173.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

391лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1173.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

391лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1173.18лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 201лв

ГПР: 21.45% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1207.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

201лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1207.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

201лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1207.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 138лв

ГПР: 22.65% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1241.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

138лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1241.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

138лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1241.55лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 106лв

ГПР: 23.19% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1275.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

106лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1275.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

106лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1275.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 87лв

ГПР: 23.44% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1309.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

87лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1309.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

87лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1309.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 75лв

ГПР: 23.55% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1344.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

75лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1344.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

75лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1344.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 59лв

ГПР: 23.53% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1412.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

59лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1412.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

59лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1412.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 49лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1480.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

49лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1480.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

49лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1480.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 49лв

ГПР: 34.91% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1754.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

43лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1549.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

43лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1549.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 46лв

ГПР: 34.54% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1822.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

40лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1594.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

40лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1594.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 41лв

ГПР: 33.82% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1959.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

35лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1685.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

35лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1685.76лв. Такса ангажимент: 0лв.