Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 167.89лв

ГПР: 17.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 503.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

167.89лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 503.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

167.89лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 503.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 86.39лв

ГПР: 20.78% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 518.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

86.39лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 518.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

86.39лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 518.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 59.22лв

ГПР: 22.10% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 533.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

59.22лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 533.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

59.22лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 532.98лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 53.79лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 537.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 45.64лв

ГПР: 22.79% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 547.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

45.64лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 547.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

45.64лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 547.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 37.49лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 562.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

37.49лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 562.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

37.49лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 562.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 32.06лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 577.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

32.06лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 577.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 25.27лв

ГПР: 23.33% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 606.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

25.27лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 606.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 21.19лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 635.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

21.19лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 635.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 20.92лв

ГПР: 34.70% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 753.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

18.47лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 665.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 19.56лв

ГПР: 34.35% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 782.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

17.12лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 684.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 17.52лв

ГПР: 33.66% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 841.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

15.08лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 723.72лв. Такса ангажимент: 0лв.