Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 164.46лв

ГПР: 19.06% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 493.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

164.46лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 493.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

164.46лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 493.38лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 84.62лв

ГПР: 21.97% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 507.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

84.62лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 507.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

84.62лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 507.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 58.01лв

ГПР: 23.02% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 522.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

58.01лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 522.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

58.01лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 522.09лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 52.69лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 526.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 44.71лв

ГПР: 23.52% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 536.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

44.71лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 536.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

44.71лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 536.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 36.72лв

ГПР: 23.73% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 550.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

36.72лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 550.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

36.72лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 550.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 31.40лв

ГПР: 23.80% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 565.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

31.40лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 565.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 24.75лв

ГПР: 23.74% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 593.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

24.75лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 593.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 20.76лв

ГПР: 23.56% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 622.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

20.76лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 622.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 20.49лв

ГПР: 35.16% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 737.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

18.10лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 651.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 19.16лв

ГПР: 34.77% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 766.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

16.76лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 670.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 17.16лв

ГПР: 34.01% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 823.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

14.77лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 708.92лв. Такса ангажимент: 0лв.