Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 157.59лв

ГПР: 18.20% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 472.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

157.59лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 472.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

157.59лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 472.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 81.09лв

ГПР: 21.38% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 486.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

81.09лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 486.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

81.09лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 486.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 55.59лв

ГПР: 22.62% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 500.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

55.59лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 500.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

55.59лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 500.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 50.49лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 504.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 42.84лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 514.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

42.84лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 514.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

42.84лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 514.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 35.19лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 527.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

35.19лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 527.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

35.19лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 527.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 30.09лв

ГПР: 23.56% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 541.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

30.09лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 541.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 23.72лв

ГПР: 23.56% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 569.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

23.72лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 569.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 19.89лв

ГПР: 23.41% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 596.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

19.89лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 596.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 19.64лв

ГПР: 34.96% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 706.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

17.34лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 624.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 18.36лв

ГПР: 34.59% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 734.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

16.06лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 642.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 16.45лв

ГПР: 33.85% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 789.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

14.15лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 679.32лв. Такса ангажимент: 0лв.