Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 147.29лв

ГПР: 17.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 441.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

147.29лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 441.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

147.29лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 441.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 75.79лв

ГПР: 20.78% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 454.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

75.79лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 454.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

75.79лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 454.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 51.96лв

ГПР: 22.10% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 467.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

51.96лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 467.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

51.96лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 467.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 47.19лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 471.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 40.04лв

ГПР: 22.79% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 480.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

40.04лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 480.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

40.04лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 480.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 32.89лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 493.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

32.89лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 493.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

32.89лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 493.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 28.12лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 506.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

28.12лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 506.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 22.17лв

ГПР: 23.33% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 531.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

22.17лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 531.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 18.59лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 557.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

18.59лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 557.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 18.35лв

ГПР: 34.70% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 660.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

16.21лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 583.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 17.16лв

ГПР: 34.35% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 686.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

15.01лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 600.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 15.37лв

ГПР: 33.66% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 737.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

13.23лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 634.92лв. Такса ангажимент: 0лв.