Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 1472.56лв

ГПР: 19.06% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4417.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

1472.56лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4417.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

1472.56лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 4417.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 757.72лв

ГПР: 21.97% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 4546.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

757.72лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 4546.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

757.72лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 4546.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 519.45лв

ГПР: 23.02% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 4675.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

519.45лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 4675.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

519.45лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 4675.05лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 471.79лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 4717.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 400.31лв

ГПР: 23.52% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 4803.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

400.31лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 4803.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

400.31лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 4803.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 328.82лв

ГПР: 23.73% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 4932.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

328.82лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 4932.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

328.82лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 4932.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 281.17лв

ГПР: 23.80% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 5061.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

281.17лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 5061.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

281.17лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 5061.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 221.60лв

ГПР: 23.74% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 5318.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

221.60лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 5318.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

221.60лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 5318.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 185.86лв

ГПР: 23.56% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 5575.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

185.86лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 5575.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

185.86лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 5575.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 183.47лв

ГПР: 35.16% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 6605.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

162.03лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 5833.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

162.03лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 5833.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 171.56лв

ГПР: 34.77% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 6862.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

150.11лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 6004.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

150.11лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 6004.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 153.69лв

ГПР: 34.01% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 7377.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

132.24лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 6347.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

132.24лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 6347.52лв. Такса ангажимент: 0лв.