Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 112.96лв

ГПР: 17.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 338.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

112.96лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 338.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

112.96лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 338.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 58.12лв

ГПР: 20.78% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 348.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

58.12лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 348.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

58.12лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 348.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 39.85лв

ГПР: 22.10% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 358.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

39.85лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 358.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

39.85лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 358.65лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 36.19лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 361.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 30.71лв

ГПР: 22.79% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 368.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

30.71лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 368.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

30.71лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 368.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 25.22лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 378.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

25.22лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 378.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 21.57лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 388.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

21.57лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 388.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 17.00лв

ГПР: 23.33% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 407.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

17.00лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 407.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 14.26лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 427.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

14.26лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 427.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 14.07лв

ГПР: 34.70% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 506.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

12.43лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 447.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 13.16лв

ГПР: 34.35% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 526.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

11.51лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 460.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 11.79лв

ГПР: 33.66% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 565.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

10.14лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 486.92лв. Такса ангажимент: 0лв.