Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 99.22лв

ГПР: 17.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 297.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

99.22лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 297.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

99.22лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 297.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 51.06лв

ГПР: 20.99% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 306.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

51.06лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 306.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

51.06лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 306.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 35.00лв

ГПР: 22.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 315.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

35.00лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 315.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 31.79лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 317.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 26.97лв

ГПР: 22.92% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 323.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

26.97лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 323.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 22.16лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 332.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

22.16лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 332.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 18.95лв

ГПР: 23.37% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 341.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

18.95лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 341.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 14.93лв

ГПР: 23.41% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 358.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

14.93лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 358.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 12.52лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 375.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

12.52лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 375.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 12.36лв

ГПР: 34.78% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 445.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

10.92лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 393.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 11.56лв

ГПР: 34.43% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 462.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

10.11лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 404.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 10.36лв

ГПР: 33.72% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 497.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

8.91лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 427.72лв. Такса ангажимент: 0лв.