Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 803.06лв

ГПР: 18.20% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2409.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

803.06лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2409.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

803.06лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 2409.18лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 413.22лв

ГПР: 21.38% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2479.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

413.22лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2479.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

413.22лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 2479.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 283.28лв

ГПР: 22.62% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2549.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

283.28лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2549.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

283.28лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 2549.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 257.29лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 2572.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 218.31лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2619.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

218.31лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2619.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

218.31лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 2619.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 179.32лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2689.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

179.32лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2689.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

179.32лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 2689.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 153.33лв

ГПР: 23.56% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2760.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

153.33лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2760.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

153.33лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2759.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 120.85лв

ГПР: 23.56% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2900.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

120.85лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2900.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

120.85лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2900.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 101.36лв

ГПР: 23.41% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3040.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

101.36лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3040.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

101.36лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 3040.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 100.06лв

ГПР: 34.96% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 3602.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

88.36лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 3181.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

88.36лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 3180.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 93.56лв

ГПР: 34.59% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 3742.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

81.87лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 3274.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

81.87лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 3274.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 83.81лв

ГПР: 33.85% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 4023.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

72.12лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 3461.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

72.12лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 3461.76лв. Такса ангажимент: 0лв.