Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 78.62лв

ГПР: 17.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 235.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

78.62лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 235.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

78.62лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 235.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 40.46лв

ГПР: 20.99% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 242.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

40.46лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 242.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

40.46лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 242.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 27.73лв

ГПР: 22.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 249.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

27.73лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 249.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 25.19лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 251.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 21.37лв

ГПР: 22.92% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 256.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

21.37лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 256.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 17.56лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 263.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

17.56лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 263.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 15.01лв

ГПР: 23.37% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 270.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

15.01лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 270.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 11.83лв

ГПР: 23.41% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 283.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

11.83лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 283.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 9.92лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 297.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

9.92лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 297.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 9.80лв

ГПР: 34.78% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 352.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

8.65лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 311.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 9.16лв

ГПР: 34.43% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 366.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

8.01лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 320.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 8.21лв

ГПР: 33.72% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 393.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

7.06лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 338.92лв. Такса ангажимент: 0лв.