Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 76.91лв

ГПР: 18.20% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 230.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

76.91лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 230.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

76.91лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 230.73лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 39.57лв

ГПР: 21.38% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 237.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

39.57лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 237.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

39.57лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 237.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 27.13лв

ГПР: 22.62% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 244.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

27.13лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 244.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 24.64лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 246.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 20.91лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 250.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

20.91лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 250.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 17.17лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 257.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

17.17лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 257.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 14.68лв

ГПР: 23.56% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 264.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

14.68лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 264.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 11.57лв

ГПР: 23.56% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 277.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

11.57лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 277.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 9.71лв

ГПР: 23.41% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 291.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

9.71лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 291.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 9.58лв

ГПР: 34.96% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 344.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

8.46лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 304.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 8.96лв

ГПР: 34.59% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 358.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

7.84лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 313.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 8.03лв

ГПР: 33.85% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 385.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

6.91лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 331.52лв. Такса ангажимент: 0лв.