Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 68.32лв

ГПР: 19.17% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 204.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

68.32лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 204.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

68.32лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 204.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 35.16лв

ГПР: 22.01% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 210.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

35.16лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 210.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

35.16лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 210.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 24.10лв

ГПР: 23.03% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 216.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

24.10лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 216.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 21.89лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 218.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 18.57лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 222.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

18.57лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 222.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 15.26лв

ГПР: 23.72% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 228.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

15.26лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 228.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 13.05лв

ГПР: 23.79% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 234.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

13.05лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 234.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 10.28лв

ГПР: 23.73% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 246.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

10.28лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 246.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 8.62лв

ГПР: 23.55% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 258.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

8.62лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 258.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 8.51лв

ГПР: 35.15% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 306.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

7.52лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 270.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 7.96лв

ГПР: 34.77% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 318.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

6.96лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 278.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 7.13лв

ГПР: 34.00% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 342.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

6.14лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 294.52лв. Такса ангажимент: 0лв.