Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 590.19лв

ГПР: 19.06% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1770.57лв. Такса ангажимент: 0лв.

590.19лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1770.57лв. Такса ангажимент: 0лв.

590.19лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1770.57лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 303.69лв

ГПР: 21.97% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1822.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

303.69лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1822.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

303.69лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1822.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 208.19лв

ГПР: 23.02% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1873.71лв. Такса ангажимент: 0лв.

208.19лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1873.71лв. Такса ангажимент: 0лв.

208.19лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1873.71лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 189.09лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 1890.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 160.44лв

ГПР: 23.52% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1925.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

160.44лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1925.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

160.44лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1925.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 131.79лв

ГПР: 23.73% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1976.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

131.79лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1976.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

131.79лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1976.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 112.69лв

ГПР: 23.80% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2028.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

112.69лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2028.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

112.69лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2028.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 88.82лв

ГПР: 23.74% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2131.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

88.82лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2131.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

88.82лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2131.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 74.49лв

ГПР: 23.56% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2234.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

74.49лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2234.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

74.49лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2234.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 73.54лв

ГПР: 35.16% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2647.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

64.94лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2337.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

64.94лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2337.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 68.76лв

ГПР: 34.77% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2750.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

60.17лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2406.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

60.17лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2406.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 61.60лв

ГПР: 34.01% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 2956.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

53.00лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2544.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

53.00лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2544.00лв. Такса ангажимент: 0лв.