Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 54.59лв

ГПР: 17.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 163.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

54.59лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 163.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

54.59лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 163.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 28.09лв

ГПР: 20.99% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 168.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

28.09лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 168.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

28.09лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 168.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 19.26лв

ГПР: 22.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 173.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

19.26лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 173.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 17.49лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 174.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 14.84лв

ГПР: 22.92% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 178.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

14.84лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 178.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 12.19лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 182.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

12.19лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 182.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 10.42лв

ГПР: 23.37% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 187.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

10.42лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 187.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 8.22лв

ГПР: 23.41% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 197.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

8.22лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 197.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 6.89лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 206.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

6.89лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 206.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 6.80лв

ГПР: 34.78% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 244.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

6.01лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 216.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 6.36лв

ГПР: 34.43% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 254.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

5.56лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 222.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 5.70лв

ГПР: 33.72% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 273.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

4.90лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 235.32лв. Такса ангажимент: 0лв.