Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 51.16лв

ГПР: 17.70% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 153.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 26.32лв

ГПР: 20.99% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 157.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 18.05лв

ГПР: 22.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 162.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца
12 месеца 13.91лв

ГПР: 22.92% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 166.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 11.42лв

ГПР: 23.23% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 171.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 9.77лв

ГПР: 23.37% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 175.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 7.70лв

ГПР: 23.41% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 184.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 6.46лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 193.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 6.37лв

ГПР: 34.78% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 229.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 5.96лв

ГПР: 34.43% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 238.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 5.34лв

ГПР: 33.72% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 256.28лв. Такса ангажимент: 0лв.