Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 47.72лв

ГПР: 18.20% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 143.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 24.56лв

ГПР: 21.38% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 147.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 16.83лв

ГПР: 22.62% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 151.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца
12 месеца 12.97лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 155.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 10.66лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 159.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 9.11лв

ГПР: 23.56% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 164.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 7.18лв

ГПР: 23.56% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 172.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 6.02лв

ГПР: 23.41% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 180.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 5.95лв

ГПР: 34.96% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 214.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 5.56лв

ГПР: 34.59% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 222.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 4.98лв

ГПР: 33.85% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 239.08лв. Такса ангажимент: 0лв.