Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 459.72лв

ГПР: 19.17% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1379.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

459.72лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1379.17лв. Такса ангажимент: 0лв.

459.72лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1379.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 236.56лв

ГПР: 22.01% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1419.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

236.56лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1419.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

236.56лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1419.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 162.17лв

ГПР: 23.03% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1459.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

162.17лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1459.51лв. Такса ангажимент: 0лв.

162.17лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1459.53лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 147.29лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 1472.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 124.97лв

ГПР: 23.50% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1499.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

124.97лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1499.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

124.97лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1499.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 102.66лв

ГПР: 23.72% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1539.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

102.66лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1539.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

102.66лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1539.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 87.78лв

ГПР: 23.79% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1580.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

87.78лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1580.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

87.78лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1580.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 69.18лв

ГПР: 23.73% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1660.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

69.18лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1660.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

69.18лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1660.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 58.02лв

ГПР: 23.55% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1740.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

58.02лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1740.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

58.02лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1740.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 57.28лв

ГПР: 35.15% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2062.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

50.58лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1821.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

50.58лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1820.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 53.56лв

ГПР: 34.77% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2142.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

46.86лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1874.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

46.86лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1874.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 47.98лв

ГПР: 34.00% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 2303.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

41.29лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1981.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

41.29лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1981.92лв. Такса ангажимент: 0лв.