Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 456.29лв

ГПР: 17.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1368.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

456.29лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1368.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

456.29лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1368.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 234.79лв

ГПР: 20.78% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1408.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

234.79лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1408.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

234.79лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1408.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 160.96лв

ГПР: 22.10% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1448.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

160.96лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1448.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

160.96лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1448.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 146.19лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 1461.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 124.04лв

ГПР: 22.79% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1488.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

124.04лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1488.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

124.04лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1488.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 101.89лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1528.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

101.89лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1528.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

101.89лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1528.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 87.12лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1568.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

87.12лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1568.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

87.12лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1568.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 68.67лв

ГПР: 23.33% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1647.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

68.67лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1647.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

68.67лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1648.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 57.59лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1727.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

57.59лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1727.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

57.59лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1727.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 56.85лв

ГПР: 34.70% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2046.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

50.21лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1807.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

50.21лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1807.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 53.16лв

ГПР: 34.35% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2126.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

46.52лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1860.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

46.52лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1860.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 47.62лв

ГПР: 33.66% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 2285.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

40.98лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1966.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

40.98лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1967.04лв. Такса ангажимент: 0лв.