Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 44.29лв

ГПР: 17.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 132.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 22.79лв

ГПР: 20.78% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 136.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 15.62лв

ГПР: 22.10% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 140.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца
12 месеца 12.04лв

ГПР: 22.79% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 144.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 9.89лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 148.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 8.46лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 152.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 6.67лв

ГПР: 23.33% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 159.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 5.59лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 167.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 5.52лв

ГПР: 34.70% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 198.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 5.16лв

ГПР: 34.35% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 206.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 4.62лв

ГПР: 33.66% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 221.88лв. Такса ангажимент: 0лв.