Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 40.51лв

ГПР: 17.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 121.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 20.85лв

ГПР: 20.78% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 125.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 14.29лв

ГПР: 22.10% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 128.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца
12 месеца 11.01лв

ГПР: 22.79% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 132.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 9.05лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 135.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 7.74лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 139.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 6.10лв

ГПР: 23.33% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 146.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 5.11лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 153.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 5.05лв

ГПР: 34.70% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 181.72лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 4.72лв

ГПР: 34.35% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 188.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 4.23лв

ГПР: 33.66% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 202.96лв. Такса ангажимент: 0лв.