Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 397.92лв

ГПР: 18.20% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1193.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

397.92лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1193.77лв. Такса ангажимент: 0лв.

397.92лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1193.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 204.76лв

ГПР: 21.38% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1228.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

204.76лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1228.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

204.76лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1228.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 140.37лв

ГПР: 22.62% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1263.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

140.37лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1263.31лв. Такса ангажимент: 0лв.

140.37лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1263.33лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 127.49лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 1274.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 108.17лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1298.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

108.17лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1298.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

108.17лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1298.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 88.86лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1332.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

88.86лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1332.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

88.86лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1332.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 75.98лв

ГПР: 23.56% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1367.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

75.98лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1367.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

75.98лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1367.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 59.88лв

ГПР: 23.56% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1437.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

59.88лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1437.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

59.88лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1437.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 50.22лв

ГПР: 23.41% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1506.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

50.22лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1506.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

50.22лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1506.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 49.58лв

ГПР: 34.96% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1784.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

43.78лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1576.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

43.78лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1576.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 46.36лв

ГПР: 34.59% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1854.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

40.57лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1622.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

40.57лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1622.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 41.53лв

ГПР: 33.85% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1993.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

35.74лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1715.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

35.74лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1715.52лв. Такса ангажимент: 0лв.