Grigs banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 394.49лв

ГПР: 17.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1183.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

394.49лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1183.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

394.49лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1183.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 202.99лв

ГПР: 20.78% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1217.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

202.99лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1217.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

202.99лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1217.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 139.16лв

ГПР: 22.10% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1252.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

139.16лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1252.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

139.16лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1252.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 126.39лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 1263.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 107.24лв

ГПР: 22.79% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1286.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

107.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1286.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

107.24лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1286.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 88.09лв

ГПР: 23.12% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1321.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

88.09лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1321.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

88.09лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1321.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 75.32лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1355.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

75.32лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1355.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

75.32лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 1355.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 59.37лв

ГПР: 23.33% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1424.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

59.37лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1424.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

59.37лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 1424.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 49.79лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1493.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

49.79лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1493.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

49.79лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 1493.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 49.15лв

ГПР: 34.70% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 1769.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

43.41лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1562.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

43.41лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 1562.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 45.96лв

ГПР: 34.35% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 1838.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

40.21лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1608.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

40.21лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 1608.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 41.17лв

ГПР: 33.66% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1976.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

35.43лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1700.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

35.43лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 1700.64лв. Такса ангажимент: 0лв.