Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 206лв

ГПР: 19.40% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 616.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

206лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 616.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

206лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 616.98лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 106лв

ГПР: 22.20% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 634.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

106лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 634.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

106лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 634.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 73лв

ГПР: 23.18% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 652.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

73лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 652.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

73лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 652.95лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 56лв

ГПР: 23.62% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 670.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

56лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 670.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

56лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 670.92лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 46лв

ГПР: 23.79% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 688.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

46лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 688.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

46лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 688.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 39лв

ГПР: 23.84% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 706.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

39лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 706.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

39лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 706.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 31лв

ГПР: 23.77% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 742.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

31лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 742.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

31лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 742.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 26лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 778.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

26лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 778.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 26лв

ГПР: 35.19% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 922.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

23лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 814.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 24лв

ГПР: 34.80% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 958.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

21лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 838.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 21лв

ГПР: 34.03% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1030.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

18лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 886.52лв. Такса ангажимент: 0лв.