Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 161лв

ГПР: 17.90% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 483.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

161лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 483.07лв. Такса ангажимент: 0лв.

161лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 483.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 83лв

ГПР: 21.16% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 497.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

83лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 497.14лв. Такса ангажимент: 0лв.

83лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 497.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 57лв

ГПР: 22.39% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 511.21лв. Такса ангажимент: 0лв.

57лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 511.21лв. Такса ангажимент: 0лв.

57лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 511.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 44лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 525.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

44лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 525.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

44лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 525.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 36лв

ГПР: 23.25% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 539.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

36лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 539.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

36лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 539.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 31лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 553.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

31лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 553.42лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 24лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 581.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

24лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 581.56лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 20лв

ГПР: 23.27% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 609.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

20лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 609.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 20лв

ГПР: 34.76% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 722.26лв. Такса ангажимент: 0лв.

18лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 637.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 19лв

ГПР: 34.41% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 750.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

16лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 656.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 17лв

ГПР: 33.70% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 806.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

14лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 694.12лв. Такса ангажимент: 0лв.