Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 44лв

ГПР: 19.40% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 132.87лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 23лв

ГПР: 22.20% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 136.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 16лв

ГПР: 23.18% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 140.61лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 12лв

ГПР: 23.62% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 144.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 10лв

ГПР: 23.79% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 148.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 8лв

ГПР: 23.84% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 152.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 7лв

ГПР: 23.77% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 159.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 6лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 167.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 6лв

ГПР: 35.19% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 198.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 5лв

ГПР: 34.80% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 206.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 5лв

ГПР: 34.03% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 221.88лв. Такса ангажимент: 0лв.