Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 43лв

ГПР: 19.40% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 128.75лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 22лв

ГПР: 22.20% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 132.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 15лв

ГПР: 23.18% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 136.25лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 12лв

ГПР: 23.62% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 140.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 10лв

ГПР: 23.79% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 143.75лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 8лв

ГПР: 23.84% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 147.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 6лв

ГПР: 23.77% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 155.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 5лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 162.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 5лв

ГПР: 35.19% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 192.50лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 5лв

ГПР: 34.80% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 200.00лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 4лв

ГПР: 34.03% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 215.00лв. Такса ангажимент: 0лв.