Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 137лв

ГПР: 17.90% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 410.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

137лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 410.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

137лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 410.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 70лв

ГПР: 21.16% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 422.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

70лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 422.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

70лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 422.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 48лв

ГПР: 22.39% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 434.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

48лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 434.91лв. Такса ангажимент: 0лв.

48лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 434.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 37лв

ГПР: 22.95% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 446.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

37лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 446.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

37лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 446.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 31лв

ГПР: 23.25% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 458.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

31лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 458.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

31лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 458.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 26лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 470.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

26лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 470.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 21лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 494.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

21лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 494.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 17лв

ГПР: 23.27% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 518.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

17лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 518.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 17лв

ГПР: 34.76% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 614.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

15лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 542.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 16лв

ГПР: 34.41% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 638.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

14лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 558.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 14лв

ГПР: 33.70% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 686.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

12лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 590.52лв. Такса ангажимент: 0лв.